Српски | Srpski | English

Набавка услуге одржавања софтвера “NEXT BIZ“, “NEXT ZU” И „DEBUG“ М-34/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-34/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге одржавања софтвера “NEXT BIZ“, “NEXT ZU” И „DEBUG“ за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

JN M-34-2018 Poziv za podnošenje ponuda
JN M-34-2018 Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, JN M-34-2018

Odluka o obustavi postupka, JN M 34-2018

Anabolen bijwerkingen testosterone e steroid testosteron bijwerkingen anabolen kopen 24 ervaringen testosterone enanthate k?pa