Српски | Srpski | English

Набавка услуге осигурања лица и имовине В-50/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-50/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге осигурања лица и имовине Универзитетске дечје клинике

ЈN V-50-2018 Poziv za podnosenje ponuda
ЈN V-50-2018 Коnkursna dokumentacija,
Odgovor 1, JN V-50-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-50-18
Обавештење о закључењу уговора В-50-2018