Српски | Srpski | English

Набавка услуге услуге израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа М-07/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге услуге израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Универзитетску дечју клинику

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН М-07-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-07-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда(3)
Одлука о додели уговора, ЈН М-07-2017
Обавештење о закљученом уговору