Српски | Srpski | English

Набавка услугe одржавања болничког информационог система „Heliant Health“ ЈН М-24/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-24/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe одржавања болничког информационог система „Heliant Health“ за
потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.

Poziv za podnošenje ponuda, ЈN М-24-2019
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, JN M-24-2019
Обавештење о закљученом уговору, М-24-2019