Српски | Srpski | English

набaвка клима уређаја М-18/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-18/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набaвка клима уређаја за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 18-2018
Коnkursna dokumentacija, JN M-18-2018
Odgovor 1, JN M -18-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-18-2018