Српски | Srpski | English

намирнице за исхрану болесника В-45/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-45/2018 обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за исхрану болесника за потребе Универзитетске
дечје клинике, обликована по партијама”

Poziv za dostavljanje ponuda, JN V-45-2018
Konkursna dokumentacija, JN V-45-2018
Odgovor 1, JN V-45-2018

Konkursna dokumentacija, JN V-45-2018- Izmena 1
Konkursna dokumentacija, JN V-45-2018- Izmena 2
Odgovor 2, JN V-45-2018

Konkursna dokumentacija, JN V-45-2018- Izmena 3
Odgovor 3, JN V-45-2018

Konkursna dokumentacija, JN V-45-2018- Izmena 4
Konkursna dokumentacija, JN V-45-2018- Izmena

Оbaveštenje o produženje roka, V-45-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-45-2018
Odluka o obustavi postupka, JN V-45

Odluka o dodeli ugovora, JN V-45-18
Обавештење о закљученом уговору Агро Бачка В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Bookmark В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Повртар В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Паланка промет В-45-2018

Обавештење о закљученом уговору Круна комерц В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Big trade В-45-2018

Обавештење о закљученом уговору Topola komerc В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Луки комерц В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Београдска пекарска индустрија В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Неопланта В-45-2018
Обавештење о закљученом уговору Авала Меркур В-45-2018