Српски | Srpski | English

намирнице за исхрану болесника В-57/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-57/2018 обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за исхрану болесника за потребе Универзитетске
дечје клинике, обликована по партијама”

 

Poziv za dostavljanje ponuda, JN V-57-2018
Konkursna dokumentacija, JN V-57-2018
Odgovor 1, JN V-57-18
Odgovor 2, JN V-57-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-57-2018
Обавештење о закљученом уговору Nensico

Обавештење о закљученом уговору Agro Bačka