Српски | Srpski | English

намирнице за исхрану болесника В-58/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-58/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за исхрану болесника за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-58-2019
Конкурсна документација, ЈН В-58-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-58-2019
Измена конкурсне документације, ЈН В-58-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 2, ЈН В-58-2019
Одговор на питање 3, ЈН В-58-2019
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-58-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Измена конкурсне документације 3, ЈН В-58-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 3
Одлука о додели уговора, ЈН В-58-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Повртар, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Sigma-AZ, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Агро Бачка Промет, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Big trade, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Луки комерц, ЈН В-58-2019

Обавештење о закљученом уговору Круна комерц, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Топола Комерц, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Ђурђевић, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору Авала меркур, ЈН В-58-2019
Обавештење о закљученом уговору АС-Браћа Станковић, ЈН В-58-2019