Српски | Srpski | English

Намирнице – џем и мармелада П-11/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Намирнице – џем и мармелада за исхрану болесника
Универзитетске дечје клинике , који имају карактер хитних и неодложних, број
П-11/2017.

Оbaveštenje o pokretanju postupka, JN P-11-2017
Konkursna dokumentacija, JN P-11-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN P-11-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN P-11-2017 – Agro Bačka promet

Cialis 5 mg vs viagra oral jelly kamagra viagra in uk