Српски | Srpski | English

одржавања болничког информационог система „Helliant Health„ М-39/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-39/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – одржавања болничког информационог система „Helliant Health„ за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН М-39-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-39-2018
Обавештење о закључењу уговора Хелиант М-39-2018