Српски | Srpski | English

Служба клиничке генетике

genetika

Шеф службе: Доц. др Горан Чутурило

ОДСЕК ЗА КЛИНИЧКУ ГЕНЕТИКУ

Амбуланта бр. 220
Број телефона за заказивање: 011/2060-748 (8-9 часова)

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИЧКУ И МОЛЕКУЛАРНУ ДИЈАГНОСТИКУ

Шеф Лабораторије: МСц Јелена Румл Стојановић, молекуларни биолог и физиолог