Ћирилица / Latinica

Дани Универзитетске дечје клинике 2011

Центар за хирургију

ПРЕДАВАЊА Четвртак 08.12.2011

 

1 Дани дечје клинике СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ Проф.др Ида Јовановић .ppt

2 Трансплатација органа у Србији и значај донорских картица Пуковник Проф др Зоран Ковачевић.ppt

3 Значај трансплатације органа Шта је то донорска картица Проф.др Зоран Крстић.ppt

4 Начин узимања крви и давање имуносупресивне терапије код транспантираног детета Маја Јокић.ppt

5 Здравствено васпитни рад са децом и родит код поновљене уринарне инф. Драгана Манџукић.ppt

6 Урођене аномалије дигестивног тракта Доц. др Марија Лукач.pptx

7 Нега детета са гастрошизом по процесу здравствене неге Милка Недељковић.ppt

8 Хеморагијски синдром код новорођенчета и улога сестре Светлана Марисављевић.pptx

9 Kawasakijeva болест, дијагностика и лечење Доц др Милан Ђукић.pptx

10 Криза свести Ембија Сулејмановић.ppt

11 Преоперативна и постоперативна нега детета са Тетралогијом Фалот Сања Станојковић.pptx

12 Морфолошки преглед коштане сржи Бранислав Ђорђевић.ppt

13 Значај имобилизације по Илизарову Проф др Радивој Брдар .ppt

15 Преломи у дечјем узрасту Имобилизација Драган Зарић.pptx

16 Прев. plano valgusa код ечења валгуса деформ стопала деце до 3 год Александра Поледица.pptx

17 Најчешћи неуролошки проблеми у дечјем узрасту Доц др Драгана Богићевић.pptx

18 Збрињ. детета са конвулзијама и Хитне лабор анализе у неурологији Јасмина Трнинић.pptx

19 Видео ЕЕГ Тања Вујновић.pptx

ПРЕДАВАЊА Петак 08.12.2011

И ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ

PI 0 ПОЗДРАВНИ ГОВОР Проф др Ида Јовановић.ppt

PI 1 Г Б Сиволапенко Clinical research in children pharmacokinetic analyses.ppt

PI 2 Весна Мирановиц Породица дјетета са УСМ.pptx

PI 3 М Огњеновић Henoch Schonlein purpura nefritisHSPN Bg.ppt

PI 4 S Милосављевић-Ристић Испитивање нових лекова у педијатријској популацији .ppt

II ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА

PII 1Н Радловић Интестиналне лимфангиектазије.ppt

PII 2 P Ивановски Спленомегалија код деце.pptx

PII 3 Ж Стеванчевић Инвагинације црева – дијагностика и неоперативни третман.ppt

PII 4 С Радуловић Неконтролисано крвављење из гастроинтестиналног тракта и улога хирурга.ppt

PII 5 М Видосављевић Улога дечјег лекара у препознавању и процесуирању злостављаног детета.ppt

III НА ШТА СМО ПОНОСНИ

PIII 1 И Јовановић Шта нам је донео „Конзилијум за феталне аномалије“.ppt

PIII 2 М Ђукић Реноваскуларна хипертензија могуцности транскатетерске корекције.ppt

PIII 3 З Голубовић Двадесет година лапароскопије у Универзитетској дечјој клиници .pptx

PIII 4 П Павићевић МРИ ентерографија у дијагностици инфламаторних болести .ppt

PIII 5 Г Ђуричић МРИ дијагностика бола у колену .ppt

IV MOŽDANI UDARI KOD DECE

PIV 1 С Маглајлић Ђукић Церебро-васкуларни инсулти у неонаталном периоду.pptx

PIV 2 D Богићевић Етиопатогенеза можданих удара .pptx

PIV 3 Н Димитријевић Клиничка слика можданих удара.ppt

V РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У ПЕДИЈАТРИЈИ

PV 1 B Несторовић Основни принципи антибиотске терапије .ppt

PV 2 М А Марковић Антибиотици у лечењу инфекција горњег респираторног тракта.ppt

PV 3 К Милошевић Антибиотици у лечењу инфекција доњег респираторног тракта.ppt

PV 4 М Бајчетић Критеријуми за избор антибиотика у примарној педијатријској здравственој заштити.ppt

ПРЕДАВАЊА Субота 10.12.2011

I ГОЈАЗНОСТ КОД ДЕЦЕ

SI 1 А Љубић Утицај поремећаја телесне масе мајке на здравље детета.ppt

SI 2 Г Чутурило Епигенетика гоја.ppt

SI 3 В Бојић Гојазност у деце.ppt

SI 4 С Сајић Хиперлипопротеинемија код деце.ppt

SI 5 Д Париповић Хипертензија код гојазне деце.ppt

II NOVINE U PEDIJATRIJI

SII 1 В Перишић Еозинофилни езофагитис- нова болест у педијатријској гастроентерологији .pptx

SII 2 Др Маја Мандић Нови концепти у заштити од јонизујућих зрачења у педијатрији.ppt

SII 3 А Сретеновић Лапароскопска Nissenova фундопликација у деце.ppt

SII 5 С Јанковић Савремени приступ лабораторијској дијагностици туберкулозе.ppt

SII 6 С Дучић Најновији ставови о лечењу деформитета стопала .ppt

III ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА

SIII 1 Р Брдар Лечење равних стопала код деце минимално инвазивном техником.ppt

SIII 2 Б Јовановић Лапароскопска варикоцелектомија – предности и мане.pptx

SIII 3 М Лукач Пренатална дијагностика гастроинтестиналних аномалија-специфичност и сенитивност мето

SIII 4 И Петронић Тортиколис диференцијална дијагноза и физијатријско лечење.ppt

SIII 5 И Ракић Тортиколис- индикације за операцију.ppt

SIII 6 Д Шкорић Необичне клиничке слике у хематоонкологији.ppt

SIII 7 Д Николић Напета фонтанела у дечјем узрасту- дијагностичко-терапијске дилеме.pdf

SIII 8 В Вукадиновић Миша– Пиша—Тирша, 15 година после.ppt

IV ПЕРСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ МЕДИЦИНЕ У СРБИЈИ

SIV 2 Г Константинидис Улога неонатолога и могућности у популационој политици.ppt

SIV 4 М Костић Трансплантација солидних органа код деце реалност или сан.ppt

SIV 5 15.25 ЕМИР Јасаравиц – ЛЕКАРСКА ГРЕШКА 3 Тиршова.ppt