Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-17/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-17/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-17-2017
Конкурсна документација, ЈН В-17-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-17-2017
Одговор на питање 2, ЈН В-17-2017
Одговор на питање 3, ЈН В-17-2017
Одговор на питање 4, ЈН В-17-2017
Одговор на питање 5, ЈН В-17-2017
Одговор на питање 6, ЈН В-17-2017

Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Inel
Обавештење о закљученом уговору Ivex
Обавештење о закљученом уговору Intrex
Обавештење о закљученом уговору Omni Medikal
Обавештење о закљученом уговору Sinofarm
Обавештење о закљученом уговору Sutura Medic
Обавештење о закљученом уговору Aptus
Обавештење о закљученом уговору Metreco
Обавештење о закљученом уговору Biologist group
Обавештење о закљученом уговору Promedia
Обавештење о закљученом уговору Adoc
Обавештење о закљученом уговору Medicom
Обавештење о закљученом уговору Radakom
Обавештење о закљученом уговору BBraun
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma