Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-31/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-31/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-31-2017
Конкурсна документација, ЈН В-31-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-31-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-31-2017
Обавештење о закљученом уговору Vicor
Обавештење о закљученом уговору Grosis