Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-46/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-46/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-46-2019
Конкурсна документација, ЈН В-46-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-46-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН В-46-2019
Обавештење о закљученом уговору Синофарм

Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Vicor
Обавештење о закљученом уговору Orthoaid
Обавештење о закљученом уговору Sutura medica

10 Awesome Bodybuilding Books You Should Read proviron doses Jared Wells Has Cystic Fibrosis. Bodybuilding Changed His Life.