Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу хирургију и анестезију В-15/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-15/2019, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу
хирургију и анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-15-19
Кonkursna dokumenatcija, JN V-15-19
Odgovor 1, JN V-15-19
Odgovor 2, JN V-15-19
Odgovor 3, JN V-15-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-15-19

Odluka o obustavi postupka, JN V-15-2019
Обавештење о закљученом уговору Vicor

Обавештење о закљученом уговору ТТ Медик
Обавештење о закљученом уговору Ivex
Обавештење о закљученом уговору Medalex
Обавештење о закљученом уговору Medi ray
Обавештење о закљученом уговору B. Braun

Обавештење о закљученом уговору Ecotrade
Обавештење о закљученом уговору Biotec medical

Обавештење о закљученом уговору Синофарм
Обавештење о закљученом уговору Aptus
Odluka o dodeli ugovora, JN M-15-19
Обавештење о закљученом уговору Медиал гроуп

Обавештење о закљученом уговору Омни медикал
Обавештење о закљученом уговору Гросис
Обавештење о закљученом уговору Layon

Обавештење о закљученом уговору Intrex
Oбавештење о обустави поступка