Српски | Srpski | English

остали лабораторијски материјал В-63/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-63/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали лабораторијски материјал за потребe Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-63-2018
Конкурсна документација, ЈН В-63-2018
Одговор на питање 1, ЈН В-63-2018

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-63-2018
Обавештење о закљученом уговору Biognost S В-63-2018
Обавештење о закљученом уговору Layon В-63-2018
Обавештење о закљученом уговору Флора комерц В-63-2018
Обавештење о закљученом уговору Diahem gramim В-63-2018