Српски | Srpski | English

остали уградни материјал В-26/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-26/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-26-2017
Конкурсна документација, ЈН В-26-2017
Odgovor na pitanje 1, JN V-26-2017
Одговор на питање 3, ЈН В-26-2017
Одговор на питање 4, ЈН В-26-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-26-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН В-26-2017
Обавештење о закљученом уговору Prospera
Обавештење о закљученом уговору Inel Medik VP
Обавештење о закљученом уговору Gosper
Обавештење о закљученом уговору PSC
Обавештење о закљученом уговору Omni Medikal
Обавештење о закљученом уговору Neomedica
Обавештење о закљученом уговору Mercurus Medical Instruments
Обавештење о закљученом уговору Magna pharmacia
Обавештење о закљученом уговору Biostent
Обавештење о закљученом уговору Medika projekt