Српски | Srpski | English

остали уградни материјал В-37/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-37/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-37-2017
Конкурсна документација, ЈН В-37-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-37-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-37-2017
Обавештење о закљученом уговору Gosper
Обавештење о закљученом уговору Eco trade Bg
Обавештење о закљученом уговору Stiga