Српски | Srpski | English

остали уградни материјал за потребе Службе за дечју ортопедију В-72/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-72/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Службе за дечју ортопедију са трауматологијом Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-72-2019
Конкурсна документација, ЈН В-72-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-72-2019
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-72-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-72-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН В-72-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-72-2019
Обавештење о закљученом уговору Medical Shop
Обавештење о закљученом уговору Маклер, JN V-72-2019