Српски | Srpski | English

остали уградни материјал за потребе Службе за дечју ортопедију В-87/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-87/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Службе за дечју ортопедију са трауматологијом Универзитетске дечје клиникe

Позив за подношење понуда, В-87-2019
Конкурсна документација, ЈН В-87-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-87-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-87-2019