Српски | Srpski | English

папирна галантерија и сложиви програм М-50/2018.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-50/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – папирна галантерија и сложиви програм за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Пoзив за подношење понуда, М-50-2018
Конкурсна документација, ЈН М-50-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-50-2018
Одлука о обустави поступка, ЈН М-50-2018
Обавештење о закључењу уговора Netaproduct
Обавештење о обустави поступка М-50-2018