Српски | Srpski | English

папирна галантерија М-53/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-53/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – папирна галантерија за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-53-2018
Конкурсна документација, ЈН М-53-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-53-2018
Обавештење о закључењу уговора Netaproduct