Српски | Srpski | English

папир за штампање М-21/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-21/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – папир за штампање за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН М-21-2019
Конкурсна документација, ЈН М-21-2019
Измена 1 конкурсне документације, ЈН М-21-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Odluka o dodeli ogovora, JN M-21-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN M-21-19
Обавештење о закљученом уговору Табулир, ЈН М-21-19