Српски | Srpski | English

периодичне дозиметријске контроле извора зрачења ЈН М-02/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-02/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – услуга периодичне дозиметријске контроле извора зрачења, лична
дозиметријска контрола, здравствени прегледи и оспособљавање за спровођење мера
заштите од јонизујућих зрачења

Poziv za podnošenja ponuda, ЈН М 02-2020
Кonkursna dokumentacija, JN M-02-2020
Izmena 1- Konkursne dokumentacije, JN M-02-20
Odgovor 1, JN M-02-20
Odgovor 2, JN M-02-20
Odluka o dodeli ugovora, JN M-02-20
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN M-02-20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Vinča