Српски | Srpski | English

планирани и непредвиђени грађевински и занатски радови М-02/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-02/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – радова – планирани и непредвиђени грађевински и занатски
радови за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, JN M-02-2019
Конкурснa документацијa, ЈН М-02-2019
Конкурснa документацијa, ЈН М-02-2019 Izmena 1
Odluka o dodeli ,JN M 02-19
Обавештење о закљученом уговору ALP COMPLETE