Српски | Srpski | English

планирани и непредвиђени грађевински и занатски радови М-01/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-01/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – планирани и непредвиђени грађевински и занатски радови за
потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда M-01-2020
Конкурсна документација, ЈН М-01-2020
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-01-2020
Одлука о додели уговора, ЈН М-01-2020
Обавештење о закљученом уговору ALP Complete