Српски | Srpski | English

планирани и непредвиђени грађевински и занатски радови М-05/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-05/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – радова – планирани и непредвиђени грађевински и занатски радови за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН М-05-2018
Измена 1 Конкурсне документације, ЈН М-05-2018

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда