Српски | Srpski | English

погон за агрегате М-29/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-29/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – погон за агрегате за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-29-2018
Конкурсна документација, ЈН М-29-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-29-2018
Обавештење о закљученом уговору