Српски | Srpski | English

покретни аспиратор и пацијент монитор В-16/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-16/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – покретни аспиратор и пацијент монитор за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-16-2017
Конкурсна документација, В-16-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-16-2017
Одговор на питање 2, ЈН В-16-2017
Одговор на питање 3, ЈН В-16-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-16-2017
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV