Српски | Srpski | English

посуде за узорковање В-44/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-44/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – посуде за узорковање за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-44-2017
Конкурсна документација, ЈН В-44-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-44-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-44-2017
Обавештење о закљученом уговору Flora komerc