Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал за апарат „Dimension RxL“ В-42/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-43/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни лабораторијски материјал за апарат „Dimension
RxL“ Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-42-2019
Конкурсна документација, В-42-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-42-2019