Српски | Srpski | English

потрошни материјал за апарат за гасне анализе П-05-2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за апарат за гасне анализе за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-05/2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, ЈН П-05-2018
Одлука о додели уговора, ЈН П-05-2018
Обавештење о закљученом уговору П-05-2018