Српски | Srpski | English

потрошни материјал за апарат „Architect I 1000“ В-78/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-78/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за апарат „Architect I 1000“ произвођача Abott&Co.KG

Позив за подношење понуда, В-78-2017
Конкурсна документација, В-78-2017
Измена Конкурсне документације 1, В-78-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-78-2017