Српски | Srpski | English

потрошни материјал за апарат „Dimension“ ЈН П-10-2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за апарат „Dimension“ за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-10/2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, ЈН П-10-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Измена конкурсне документације, ЈН П-10-2018
Одлука о додели уговора, ЈН П-10-2018
Обавештење о закљученом уговору Interlab Exim