Српски | Srpski | English

потрошни материјал за апарат Prizmaflex В-27/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-27/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за апарат Prizmaflex за потребe Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-27-2018
Конкурсна документација, ЈН В-27-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-27-2018