Српски | Srpski | English

потрошни материјал за нефелометријско одређивање специфичних протеина – Cistatin C П-11/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за нефелометријско одређивање специфичних протеина – Cistatin C за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-11/2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, ЈН П-11-2018
Измена конкурсне документациј1, ЈН П-11-2018

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН П-11-2018
Обавештење о закљученом уговору Interlab Exim