Српски | Srpski | English

Потрошни материјал за општу хирургију и анестезију В-32/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-32/2017, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Потрошни материјал за општу хирургију и анестезију и
санитетски потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама

Poziv za podnošenje ponuda JN V-32-2017
Кonkursna dokumentacija, JN V-32-2017
Odgovor 1, JN V-32-2017
Odluka o obustavi, JN V-32-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-32-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN B-32-2017 – мар медица
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN B-32-2017 – neomedica
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN B-32-2017 – B.Braun Adria RSRB
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN B-32-2017 – Premium Surgical Company
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN B-32-2017 – laviefarm