Српски | Srpski | English

потрошни материјал за плазма стерилизатор М-08/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-08/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за плазма стерилизатор за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-08-2018
Конкурсна документација, ЈН В-08-2018