Српски | Srpski | English

потрошни материјал за плазма стерилизатор М-05/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-05/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за плазма стерилизатор за потребе Универзитетске
дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda,, М-05-2019
Konkursna dokumentacija, JN M-05-19
Odluka o dodeli ugovora, JN M-05-2019
Обавештење о закљученом уговору ПТМ