Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-66/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-66/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-66-19
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-66-2019,
Odluka o obustavi, V-66-19

Odluka o dodeli ugovora, JN V-66-19
Обавештење о закљученом уговору Биостент, ЈН В-66-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-66-2019
Обавештење о закљученом уговору Аптус, JN V-66-2019