Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-82/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-82/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије (Exchange
guidewires) Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-82-19
Конкурсна документација, ЈН В-82-2019,