Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе за кардиохирургију В-78/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-78/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе за кардиохирургију
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, В-78-2018
Конкурсна документација, ЈН В-78-2018 коначно
Odluka o obustavi postupka, JN V-78-2018,0