Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-82/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-82/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-82-2018
Конкурсна документација, ЈН В-82-2018
Одговор на питање 1, ЈН В-82-2018
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-82-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-82-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-82-2018

Одлука о обустави поступка, ЈН В-82-2018
Обавештење о закљученом уговору Aptus
Обавештење о закљученом уговору Neomedica
Обавештење о закљученом уговору Биостент