Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-35/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-35/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-35-19
Коnkursna dokumentacija, JN V-35-19
Izmena 1 Konkursna dokumentacija, JN V-35-19
Odgovor 1, JN V-35-19

Кonkursna dokumentacija, JN V-35-19, Izmena 2
Odluka o obustavi postupka, JN V-35-2019

Odluka o dodeli ugovora, JN V-35-2019
Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Neomedica
Обавештење о закљученом уговору Госпер
Обавештење о закљученом уговору Аптус
Обавештење о закљученом уговору Проспера
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea pharm
Обавештење о закљученом уговору Medtrnic
Обавештење о закљученом уговору Дијамед
Обавештење о закљученом уговору Vicor
Обавештење о закљученом уговору Стига
Обавештење о закљученом уговору Caltis Pharm, ЈН В-35-2019
Обавештење о закљученом уговору Беостент, ЈН В-35-2019