Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије В-59/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-59/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-59-2019
Конкурсна документација, ЈН В-59-2019
Одлука о додели уговора, В-59-2019
Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке, В-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Mark medical, JN V-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Дијагфарм, JN V-59-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm, JN V-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Medtronik, JN V-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Stiga, JN V-59-2019

Обавештење о закљученом уговору Проспера, ЈН В-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Гросис, ЈН В-59-2019
Обавештење о закљученом уговору Бавако, ЈН В-59-2019