Српски | Srpski | English

потрошни материјал за реналну и перитонеалну дијализу В-49/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-49/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за реналну и перитонеалну дијализу за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-49-2018
Конкурсна документација, ЈН В-49-2018
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-49-2018

Одговор на питање 1, ЈН В-49-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-49-2018
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-49-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена конкурсне документације 3, ЈН В-49-2018
Одговор на питање 3, ЈН В-49-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Измена конкурсне документације 4, ЈН В-49-2018

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 3
Одлука о обустави поступка, ЈН В-49-2018

Одлука о додели уговора, ЈН В-49-2018
Одлука о измени одлуке о додели уговора, ЈН В-49-2018
Обавештење о закљученом уговору Динара
Обавештење о закљученом уговору Фармалогист
Обавештење о закљученом уговору Fresenius
Обавештење о закљученом уговору Medicon