Српски | Srpski | English

потрошни материјал за хематолошку лабораторију за хематолошке бројаче произвођача „Nihon Kohden“ П-12/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за хематолошку лабораторију за хематолошке бројаче произвођача „Nihon Kohden“ за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-12/2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, ЈН П-12-2017
Одлука о додели уговора, ЈН П-12-2017