Српски | Srpski | English

потрошни материјал за aпарат хематолошки бројач са ЦРП- ом „ABX Microsemi CRP“ В-66/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-66/2018, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за aпарат хематолошки бројач са ЦРП-
ом „ABX Microsemi CRP“ за потребe Универзитетске дечјe клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-66-2018
Konkursna dokumentacija, JN V-66-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-66-18
Обавештење о закљученом уговору Labteh