Српски | Srpski | English

потрошни материјал за „ECMO“ В-13/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-13/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за „ECMO“ за потребе службе кардиохирургије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-13-2017
Конкурсна документација, В-13-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-13-2017
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm
Обавештење о закљученом уговору Gosper